Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 42

Thread: 607 B.C. - Pundasyon ng Teolohiya at Eskatolohiya ng mga Saksi ni Jehova

 1. #21
  with Spirit's Sword
  christian_apologist's Avatar

  Christian

  Joined: Jun 2012
  Location: Manila
  Posts: 112
  Quote Originally Posted by jomarie0218 View Post
  Pambihira ka naman christian_apologist akala mo naman yang rebelasyon mo eh BAGO.. BAGO ba yan? Matagal ng ginagawa yan ng mga APOSTATA sa JWs…
  Sinagot na rin yan ng mga brothers naming.

  Halimbawa Eto isa sa mga quote regarding sa pag-refute nila jan sa 587 BCE na pinananinindigan ng ibang mga scholars:

  Tingnan mo kung papaanong PALPAK yan kung ang pagbabasehan ay Bibliya:

  Here are the failed prophecies if 587 BCE is the correct date for Jerusalem's destruction.

  Jerusalem uninhabited and in ruins for 70 years.
  If 587 BCE is correct, then the desolation ends in 517 BCE. By this time homes had been built and crops grown for over 20 years (Haggai 1:4, 11). Alternatively, if the desolation ends in 537 BCE, the period is only 50 years, not 70. Alternatively, if the period began in 3rd year of Jehoiakim, the desolation is only 68 years, not 70, and whole passages of Jeremiah are wrong. No matter what argument is used, the prophecy fails.


  70 years of the nations servitude to Babylon, starting with Nebuchadnezzar

  If 70 years begin in Jehoiakim's 3rd year of rulership, servitude lasts 68 years, not 70. If servitude begins in 609 BCE (secular chronology) with the defeat of Assyria, Nebuchadnezzar is not King for another 2 years, but prophecies state nations serve him and not his father; once King, servitude lasts 68 years, not 70.

  Tyre forgotten for 70 years.

  Period begins after the destruction of Jerusalem (Ezekiel 26:1), which is 587 BCE at the earliest. Period ends when Tyre's profit becomes holy to Jehovah (Isaiah 23:14), in 537 BCE (Ezra 3:1). Only 50 years have passed, not 70.

  Egypt devastated for 40 years.

  Ezekiel gave prophecy in 570 BCE (Ezekiel 29:17) and devastation begins in 568 BCE. Within 30 years Egypt has a King and holds a foreign alliance, and all exiles were released from Babylon, also Kingdom strong enough to rebuff Persian Empire. The 40-year period ends uneventfully in 528 BCE.
  Ikumpara natin ang mga sinabi niya sa mga aktuwal na mababasa sa aklat ng Jeremias:

  "At ang buong lupaing ito ay magiging isang wasak na dako, isang bagay na panggigilalasan, at ang mga bansang ito ay kailangang maglingkod sa hari ng Babilonya nang pitumpung taon.” ’
  “ ‘At mangyayari nga na kapag naganap na ang pitumpung taon ay hihingi ako ng sulit laban sa hari ng Babilonya at laban sa bansang iyon,’ ang sabi ni Jehova, ‘dahil sa kanilang kamalian, laban nga sa lupain ng mga Caldeo, at iyon ay gagawin kong mga tiwangwang na kaguhuan hanggang sa panahong walang takda."
  (Jer 25:11, 12, NWT)

  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Ayon sa pagtatapos ng pitumpung taon sa Babilonya ("for Babylon", NIV) ay ibabaling ko sa inyo ang aking pansin, at pagtitibayin ko sa inyo ang aking mabuting salita sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito.’ (Jer 29:10, NWT)

  At ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng mga lupaing ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya, na aking lingkod; at maging ang mababangis na hayop sa parang ay ibinigay ko sa kaniya upang maglingkod sa kaniya. At ang lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kaniya at sa kaniyang anak at sa kaniyang apo hanggang sa dumating ang panahon ng kaniyang sariling lupain, at gagamitin siya ng maraming bansa at ng mga dakilang hari bilang lingkod.’ (Jer 27:6, 7, NWT)

  Pansinin po ninyo na sa Jer 25:11, 12 ay sinabi na maglilingkod ang mga bansa sa "hari ng Babilonya". Ang "hari ng Babilonya" ay hindi tumutukoy lamang sa isang hari, kundi sa dinastiya ng mga hari ng Babilonya. Pansinin na sa Jer 25:11, 12 HINDI sinabi na ang dinastiyang ito ay magsisimula kay Nabucodonosor. Ang sinabi lamang po ay maglilingkod ang mga bansa sa "hari ng Babilonya".

  Sa Jer 27:6, 7 ay sinabi nga na maglilingkod kay Nabucodonosor ang mga bansa, ngunit pansinin na sa hulang ito walang binanggit na 70 taon. Ang sinabi lamang po ay maglilingkod ang mga bansa kay Nabucodonosor, sa kaniyang anak, at apo.

  Ayon sa mga Saksi, ang 70 taon ay nagsimula noong 607 BC at nagtapos noong 537 BC. Imposible po na nagtapos ang 70 taon noong 537 BC. Bakit po? Ganito po ang mambabasa natin sa Insight on the Scriptures, aklat ng mga Saksi:

  "Sa ilalim ng panunupil ng Kapangyarihang Pandaigdig ng Asirya, ang Babilonya ay nasangkot sa iba’t ibang pakikipaglaban at paghihimagsik. Pagkatapos, nang humina ang ikalawang imperyong pandaigdig, nagtatag ang Caldeong si Nabopolassar ng isang bagong dinastiya sa Babilonya noong mga 645 B.C.E. (secular history = 625 BC) Ang kaniyang anak na si Nabucodonosor II, na tumapos sa pagsasauli at nagdala sa lunsod sa tugatog ng kaluwalhatian nito, ay naghambog, “Hindi ba ito ang Babilonyang Dakila, na ako mismo ang nagtayo?” (Dan 4:30) Taglay ang gayong kaluwalhatian, nanatili itong kabisera ng ikatlong kapangyarihang pandaigdig hanggang noong gabi ng Oktubre 5, 539 B.C.E. (kalendaryong Gregorian), nang bumagsak ang Babilonya sa harap ng sumasalakay na mga hukbong Medo-Persiano sa ilalim ng pangunguna ni Cirong Dakila.
  Noong kapaha-pahamak na gabing iyon sa lunsod ng Babilonya, nagdaos si Belsasar ng isang piging kasama ang isang libo sa kaniyang mga taong mahal. Wala roon si Nabonido upang makita ang nagbababalang sulat sa palitada ng pader: “MENE, MENE, TEKEL at PARSIN.” (Dan 5:5-28) Nanganlong siya sa lunsod ng Borsippa sa dakong TK nang matalo siya sa mga kamay ng mga Persiano. Ang propeta ni Jehova na si Daniel ay nasa Babilonya nang gabing iyon ng Oktubre 5, 539 B.C.E., at ipinabatid niya ang kahulugan ng sulat sa pader. Ang mga tauhan sa hukbo ni Ciro ay hindi natutulog sa kanilang kampamento sa palibot ng waring di-maigugupong mga pader ng Babilonya. Para sa kanila, napakamagawain ng gabing iyon. Isang napakahusay na estratehiya ang isinagawa ng mga inhinyerong panghukbo ni Ciro nang ilihis nila ang daloy ng malaking Ilog Eufrates mula sa lunsod ng Babilonya. Pagkatapos ay lumusong ang mga Persiano sa pinakasahig ng ilog, umahon sa mga pampang nito, at pumasok sa mga pintuang-daan sa kahabaan ng pantalan upang salakayin ang lunsod nang biglaan. Mabilis silang dumaan sa mga lansangan, pinagpapatay ang lahat ng lumalaban, binihag ang palasyo, at pinatay si Belsasar. Dito na nagwakas ang lahat. Sa isang gabi ay bumagsak ang Babilonya, sa gayo’y natapos ang maraming siglo ng Semitikong pangingibabaw; napasailalim ng kontrol ng mga Aryano ang Babilonya, at ang sinalita ni Jehova sa kaniyang hula ay natupad."
  (it-1 p. 281-286)

  Pansinin sana po ninyo na nagtapos ang dinastiya ng "hari ng Babilonya" noong Oktubre, 539 BC. Bumagsak ang Babilonya noong Oktubre, 539 BC, at ang pangingibabaw sa mga bansa ay napasakamay ng hari ng Medo-Persia. Starting Oktubre, 539 BC, sa Medo-Persia na naglilingkod ang mga bansa, kasama na ang Babilonya, HINDI NA SA BABILONYA.

  Kaya papaanong sasabihin ng mga Saksi na ang 70 taon ng paglilingkod ng mga bansa sa "hari ng Babilonya" o sa Babilonya ay nagtapos noong 537 BC? Malabo hindi po ba?

  Ngunit saktong-sakto po kung ang 70 taon ay nagsimula noong 609 BC at nagtapos noong 539 BC. Pansinin po ninyo ang sinabi ng wikipedia timeline tungkol sa dalawang petsang ito: 609 BC at 539 BC.

  609 BC—The Babylonians defeat the Assyrian army of Ashur-uballit II and capture Harran. Ashur-uballit, the last Assyrian king, disappears from history.

  539 BC—Babylon is conquered by Cyrus, defeating Nabonidus.


  Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, tumpak ang hula ng Bibliya. Pumalit ang Babylon sa Assyria bilang world power noong 609 BC, at nagtapos ito 70 years after, noong 539 BC nang pumalit sa Babylon ang Medo-Persia bilang world power na paglilingkuran ng mga bansa.

  Kaya PALPAK ang kalkulasyon ng mga Saksi na 607 BC-537 BC tungkol sa pangingibabaw ng Babilonya sa mga bansa. Kailan kaya sila magigising na mali talaga ang 607 BC? Malabong bitawan nila ito dahil pundasyon kasi ang 607 BC ng marami sa kanilang tradisyunal na turo (see post #17). Guguho ang kanilang relihiyon kung papalitan nila ang 607 BC.

  Wala pong salungatan ang Bibliya at sekular na kasaysayan. Pinapatunayan pa nga ng sekular na kasaysayan na TUMPAK ang Bibliya. Ang talagang nagkakasalungatan ay ang INTERPRETASYON ng Bibliya ng mga Saksi at ang kasaysayan gaya ng nakita natin.
  Last edited by christian_apologist; 09-15-2012 at 06:10 AM.

 2. #22
  שלוה Heb 10:29
  jeproks21's Avatar

  Christian

  Joined: Jul 2011
  Location: Laguna
  Posts: 3,529
  Quote Originally Posted by christian_apologist View Post

  Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, tumpak ang hula ng Bibliya. Pumalit ang Babylon sa Assyria bilang world power noong 609 BC, at nagtapos ito 70 years after, noong 539 BC nang pumalit sa Babylon ang Medo-Persia bilang world power na paglilingkuran ng mga bansa.
  Saan nakasulat yan sa biblia? Pwede mo na sigurong ilabas ang timeline kung tama nga yung biblia. Himayin din natin yung Daniel 9
  Blog

  He that believes on him is not condemned: but he that believes not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:18


  INTERPRETATION VS REVELATION

 3. #23
  with Spirit's Sword
  christian_apologist's Avatar

  Christian

  Joined: Jun 2012
  Location: Manila
  Posts: 112
  Kagaya po ng ipinangako ko, hihimayin natin kung papaano nakuwenta ng mga Saksi ang petsang 607 BC para sa ika-19 taon ni Haring Nabucodonosor at taon ng pagkawasak ng Jerusalem.

  Unahin natin ang unang step. Narito muli ang mga steps:

  a.) Sa tulong ng mga EXTRABIBLICAL SOURCES, pinili nila ang petsang 539 BC bilang siyang taon ng pagbagsak ng Babylon sa kamay ni Cyrus the Great

  b.) Noong "unang taon" ni Cyrus the Great (Ezra 1:1) nagpalabas siya ng utos para bumalik ang mga tapong Judio sa Palestina

  c.) Opisyal daw natapos ang pagkatapon ng mga Judio noong 537 BC, na siyang ika-2 taon ng paghahari ni Cyrus.

  d.) Ang hula di-umano sa Jeremias 25:8-11 at 29:10 ay tungkol sa pagkatapon ng mga Judio sa Babylon at tatagal di-umano ang pagkatapon nang 70 taon.

  e.) Kung sa kanilang pagkwenta ay natapos ang pagkabihag noong 537 BC, by simple arithmetic, kailan ito nag-umpisa?
  Nag-umpisa raw ang pagkabihag ng mga Judio noong 607 BC (537 + 70 = 607). Noon raw 607 BC, nawalan ng mamayang Judio ang lupain ng Juda.

  f.) Yamang binabanggit ng 2 Hari 25:8 na winasak ni Nabucodonosor ang Jerusalem noong ika-19 taon niya (o ika-18 ayon sa isa pang paraan ng pagbilang ng paghahari na ginamit sa Jer 52:29.)

  g.) Kaya naman, nagsimula ang paghahari ni Nabucodonosor noong 625 BC (607 + 18 = 625).


  Bagaman inihula ng Bibliya ang pagbagsak ng Babilonya at iniulat ng Bibliya ang mismong pangyayaring ito sa Dan 5:30, dapat tandaan po natin na walang verse sa Bibliya na word-for-word na nagsasabing 539 BC bumagsak ang Jerusalem. Para malaman ang petsa kung kailan bumagsak ang Babilonya, wala tayong ibang magagawa kundi bumaling sa mga EXTRABIBLICAL SOURCES. Kaya para maitakda ang petsang 539 BC (na siyang “pivotal date” sa kronolohiya ng mga Saksi para sa Matandang Tipan) ay bumaling ang mga Saksi sa labas-sa-Bibliyang mga sources. Anu-ano ang mga extrabiblical sources na ginamit ng mga Saksi?

  Ganito ang mababasa ninyo sa isang recent issue ng official magazine ng mga Saksi:

  "Ang petsang 539 B.C.E. nang sakupin ni Ciro II ang Babilonya ay kinalkula gamit ang:
  Mga sinaunang reperensiya ng kasaysayan at mga cuneiform tablet: Isinulat ni Diodorus ng Sicily (c. 80-20 B.C.E.) na si Ciro ay naging hari ng Persia noong “taon ng pagsisimula ng ika-55 Olimpiyada.” (Historical Library, Book IX, 21) Ang taóng iyan ay 560 B.C.E. Ayon sa Griegong istoryador na si Herodotus (c. 485-425 B.C.E.), si Ciro ay pinatay “matapos siyang maghari nang dalawampu’t siyam na taon,” kaya pumapatak na namatay siya noong 530 B.C.E., sa ika-30 taon ng kaniyang pamamahala. (Histories, Book I, Clio, 214) Ipinakikita ng mga cuneiform tablet na si Ciro ay namahala sa Babilonya nang siyam na taon bago siya mamatay. Kaya kung bibilang tayo ng siyam na taon pabalik mula sa taon ng kaniyang kamatayan noong 530 B.C.E., papatak na nasakop ni Ciro ang Babilonya noong 539 B.C.E.
  Kompirmasyon ng isang cuneiform tablet: Kinumpirma ng isang astronomikal na clay tablet sa Babilonya (BM 33066) na namatay si Ciro noong 530 B.C.E. Bagaman may ilang pagkakamali ang tablet na ito tungkol sa posisyon ng mga bagay sa kalangitan, naglalaman naman ito ng paglalarawan sa dalawang eklipseng lunar na ayon sa tablet ay naganap noong ikapitong taon ni Cambyses II, anak at kahalili ni Ciro. Ito ay ang mga eklipseng lunar na nakita sa Babilonya noong Hulyo 16, 523 B.C.E. at noong Enero 10, 522 B.C.E., kaya pumapatak na noong tagsibol ng 523 B.C.E. nagsimula ang ikapitong taon ni Cambyses. Lumilitaw na ang opisyal na taon ng paghahari niya ay 529 B.C.E. Kung gayon, 530 B.C.E. ang huling taon ng pamamahala ni Ciro na nangangahulugang 539 B.C.E. ang unang taon ng kaniyang pamamahala sa Babilonya."

  -Ang Bantayan, Okt 1, 2011, p. 26-31

  “Upang makapagbilang kasuwato ng pagpepetsa ng makabagong kalendaryo, dapat tayong gumamit ng isang itinakdang petsa o saligang petsa (pivotal date) na magsisilbing pasimula, samakatuwid nga, isang petsa sa kasaysayan na may matibay na saligan upang tanggapin at katugma ng isang partikular na pangyayaring nakaulat sa Bibliya. Mula sa saligang petsang ito, maaari tayong bumilang nang paatras o pasulong at magtakda ng mga petsa mula sa kalendaryo para sa maraming pangyayaring tinutukoy sa Bibliya...
  Ang isa pang magagamit bilang saligang petsa ay ang taóng 539 B.C.E., na sinusuhayan ng iba’t ibang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa kasaysayan bilang ang taon ng pagpapabagsak sa Babilonya sa pamamagitan ni Ciro na Persiano. (Kabilang sa mga sekular na impormasyon hinggil sa paghahari ni Ciro ay ang mga akda nina Diodorus, Africanus, Eusebius, at Ptolemy, gayundin ang mga tapyas na Babilonyo.")

  -Insight on the Scriptures, it-2 p. 121-144 sa ilalim ng paksang “Kronolohiya”

  Tandaan po natin, nakuha ng mga Saksi ang petsang 539 na saligan ng kanilang kronolohiya mula sa mga labas-sa-Bibliyang mga sources tulad ng mga akda ng mga classical historian, mga cuneiform at mga astronomical tablets na nahukay sa Babilonya.

  Una, nais kong idiin na HINDI natin sila pinupuna dahil sa kanilang paggamit ng mga extrabiblical sources sa pagtatakda ng 539 BC.

  Tandaan po natin na ang petsang 587/6 BC ay itinakda ng mga iskolar at mga historians sa pamamagitan rin ng mga extrabiblical sources. Ganito ang sabi ng isang aklat na inilimbag ng mga Saksi noong 1981 (makikita ninyo rin ito sa post #9 na ginawa ni ScriptureForAll):

  "Historians hold that Babylon fell to Cyrus’ army in October 539 B.C.E. Nabonidus was then king, but his son Belshazzar was coruler of Babylon. Some scholars have worked out a list of the Neo-Babylonian kings and the length of their reigns, from the last year of Nabonidus back to Nebuchadnezzar’s father Nabopolassar.

  According to that Neo-Babylonian chronology, Crown-prince Nebuchadnezzar defeated the Egyptians at the battle of Carchemish in 605 B.C.E. (Jeremiah 46:1, 2) After Nabopolassar died Nebuchadnezzar returned to Babylon to assume the throne. His first regnal year began the following spring (604 B.C.E.).
  The Bible reports that the Babylonians under Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem in his 18th regnal year (19th when accession year is included). (Jeremiah 52:5, 12, 13, 29) Thus if one accepted the above Neo-Babylonian chronology, the desolation of Jerusalem would have been in the year 587/6 B.C.E. But on what is this secular chronology based and how does it compare with the chronology of the Bible?

  Some major lines of evidence for this secular chronology are:

  Ptolemy’s Canon: Claudius Ptolemy was a Greek astronomer who lived in the second century C.E. His Canon, or list of kings, was connected with a work on astronomy that he produced. Most modern historians accept Ptolemy’s information about the Neo-Babylonian kings and the length of their reigns (though Ptolemy does omit the reign of Labashi-Marduk). Evidently Ptolemy based his historical information on sources dating from the Seleucid period, which began more than 250 years after Cyrus captured Babylon. It thus is not surprising that Ptolemy’s figures agree with those of Berossus, a Babylonian priest of the Seleucid period.

  Nabonidus Harran Stele (NABON H 1, B): This contemporary stele, or pillar with an inscription, was discovered in 1956. It mentions the reigns of the Neo-Babylonian kings Nebuchadnezzar, Evil-Merodach, Neriglissar. The figures given for these three agree with those from Ptolemy’s Canon.

  VAT 4956: This is a cuneiform tablet that provides astronomical information datable to 568 B.C.E. It says that the observations were from Nebuchadnezzar’s 37th year. This would correspond to the chronology that places his 18th regnal year in 587/6 B.C.E. However, this tablet is admittedly a copy made in the third century B.C.E. so it is possible that its historical information is simply that which was accepted in the Seleucid period.

  Business tablets: Thousands of contemporary Neo-Babylonian cuneiform tablets have been found that record simple business transactions, stating the year of the Babylonian king when the transaction occurred. Tablets of this sort have been found for all the years of reign for the known Neo-Babylonian kings in the accepted chronology of the period."

  -"Let Your Kingdom Come" pp. 186-189

  Kaya po ang petsang 587/6 BC ay itinakda rin sa pamamagitan ng mga extrabiblical sources. Kaya hindi natin pinupuna ang paggamit ng mga Saksi sa mga extrabiblical sources para itakda ang 539 BC. Ang pinupuna po natin ay ang inconsistency ng kanilang pamamaraan.

  Ano po ang ibig nating sabihin na “inconsistency”?

  Narito po kasi ang kanilang “logic” kung bakit hindi nila tinatanggap ang 587/6 BC:

  1. Ang 587/6 BC ay itinakda sa tulong ng mga extrabiblikal sources (e.g. classical historians, cuneiform, astronomical at business tablets.)
  2. Ang mga extrabiblical sources ay hindi “reliable” o “consistently accurate”
  3. Ang 587/6 BC ay hindi “reliable” o “accurate”

  Sana napansin ninyo ang “inconsistency” ng mga Saksi. Dahil ang ginamit ng mga iskolar at historyador sa pagtatakda ng 587/6 BC (na kontra sa kanilang teolohiya at kronolohiya) ay mga extrabiblical sources, sinasabi nila na hindi ito maaasahang tama dahil ang pinagbatayang mga extrabiblical sources ay hindi “reliable”. Ngunit sa pagtatakda ng “pivotal date” ng kanilang kronolohiya, saan sila bumaling? Sa kaparehong mga extrabiblical sources din! Kung hindi TALAGA “reliable” na historical source ang mga classical writers, cuneiform tablets, astronomical at business tablets, dapat hindi ang mga ito ang ginagamit nila sa pagtatakda ng kanilang “pivotal date” (saligang petsa). Kapag hindi kaayon ng kanilang turo, eh hindi reliable at kailangang tanggihan; pero pag umaayon sa kanilang turo ay reliable at tinatanggap. Inconsistent di po ba? Bakit nila “kinain” ang mga extrabiblical sources na “isinuka” na nila?

  Nawa’y subaybayan n’yo po ang pagtalakay ko sa ikalawang step ng kanilang kalkulasyon ng 607 BC. Salamat po muli!
  Last edited by christian_apologist; 09-15-2012 at 11:28 AM.

 4. #24
  Familiar (Sanay na)


  UB JW

  Joined: Sep 2012
  Location: QC Philippines
  Posts: 60

  Cool

  "Wala pong salungatan ang Bibliya at sekular na kasaysayan. Pinapatunayan pa nga ng sekular na kasaysayan na TUMPAK ang Bibliya. Ang talagang nagkakasalungatan ay ang INTERPRETASYON ng Bibliya ng mga Saksi at ang kasaysayan gaya ng nakita natin."  Mali ka Jan christian_apologist  Alam mo ba kung bakit kami hindi sumasang-ayon sa sekular sa historyador? Sapagkat ang kanilang kronolohiya ay base sa mga pangyayari na nakabatay sa kanilang interpretasyon ng ancient clay tablets, writings and inscriptions. Yan ang Pundasyon nila at jan nila iniintindi kung gaano kahaba naghahari ang bawat Hari ng bablinolya bago ito nasakop noong 539 BCE.

  Kung magbibilang ka paatras mula sa petsang iyon, at idadagdag ang sarili nilang kalkulasyon ng pamamahala ng mga hari sa babilonya, lalabas na 605 BCE ang unang taon ng makapangyarihang Hari na si Nebuchadnezzar. Sabi ni Jeremias winasak ng haring ito ang lungsod ng Jerusalem sa kanyang ika-19 na taon ng paghahari. Samakatuwid, kung magbibilang ka ng 19 years forward ito ay tatama sa taong 587 BCE. Yan ang pinanghahawakan ng mga scholars at historian na bumabatikos sa 607 BCE.

  Kaming mga JW, sa kabilang banda ay naniniwala sa isang bagay na siya namang tinatanggihan ng mga 607 BCE Critics. Naniniwala kami na ang Bibliya ay ang kinasihan at sinang-ayunang salita ng Diyos,
  so we take the Bible's prophecies into account when calculating ancient chronology


  based sa contemporary english translation Daniel tells us, “Jerusalem will lie in ruins for seventy years.” -Daniel 9:2, Gayunpaman, ang mga 607 BCE Critics gaya ng nabanggit sa source mo, ang kanilang kronolohiya at pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari ay hindi sumasang-ayon sa Bibliya.

  Ang kanilang kronolohiya ay nagbibigay lamang ng 50 Years not 70 Years mula sa petsang 587 BCE when Jerusalem was supposed to be destroyed,, hanggang sa ang mga Hudyo ibinalik mula sa pagkakatapon noong 537 BCE.

  kaya kaming mga JW ay hindi tumatanggap ng sekular na kronolohiya kapag ito ay kumukontra sa kronolohiya ng Bibliya. Samakatuwid, ang pagbibilang paatras mula sa 537 BCE (taon na sinasabi ng Bibliya na ang mga Hudyo ibinalik sa Jerusalem mula sa pagkakatapon) para sa isang buong pitumpu't taon, ang tamng petsa ng taon ay 607 BCE. ang taon ng Jerusalem ay dapat nawasak. Ang kalkulasyon ng secular na mga historyador kasama na ang 607 BCE Critics na 587 BCE, ay may 20 years na diperansya at ito ay napakalaking pagkakamali sa kung ano ang sinasabi ng bibliya.

  Gaya ng na-ipost ko na, ipinakikita mula sa iba pang hula sa bibliya kung bakit mali ang 587 BCE at Tama ang 607 BCE

  Ipopost ko rin ang komento ng ilang bihasang istoryador at scholars na naniniwalang mali ang kalkulasyon ng mga nagsusulong sa 587 BCE .

  Kaya tulad ng sinabi ko sayo sa nauna kong post, hinde komo may source ka na historian na nagsasabing mali ang 607 BCE eh case closed na. May mga ilang historian at scholars din na nagsasabing mali ang 587 BCE at tama ang 607 BCE – At yan ay supported ng pinakamapagkakatiwalaan at maasahan sa kronolohiya - BIBLIYA


  Kayo ano ba interpretasyon nyo jan?

 5. #25
  with Spirit's Sword
  christian_apologist's Avatar

  Christian

  Joined: Jun 2012
  Location: Manila
  Posts: 112
  Quote Originally Posted by jomarie0218 View Post
  "Wala pong salungatan ang Bibliya at sekular na kasaysayan. Pinapatunayan pa nga ng sekular na kasaysayan na TUMPAK ang Bibliya. Ang talagang nagkakasalungatan ay ang INTERPRETASYON ng Bibliya ng mga Saksi at ang kasaysayan gaya ng nakita natin."  Mali ka Jan christian_apologist  Alam mo ba kung bakit kami hindi sumasang-ayon sa sekular sa historyador? Sapagkat ang kanilang kronolohiya ay base sa mga pangyayari na nakabatay sa kanilang interpretasyon ng ancient clay tablets, writings and inscriptions. Yan ang Pundasyon nila at jan nila iniintindi kung gaano kahaba naghahari ang bawat Hari ng bablinolya bago ito nasakop noong 539 BCE.

  Kung magbibilang ka paatras mula sa petsang iyon, at idadagdag ang sarili nilang kalkulasyon ng pamamahala ng mga hari sa babilonya, lalabas na 605 BCE ang unang taon ng makapangyarihang Hari na si Nebuchadnezzar. Sabi ni Jeremias winasak ng haring ito ang lungsod ng Jerusalem sa kanyang ika-19 na taon ng paghahari. Samakatuwid, kung magbibilang ka ng 19 years forward ito ay tatama sa taong 587 BCE. Yan ang pinanghahawakan ng mga scholars at historian na bumabatikos sa 607 BCE.

  Kaming mga JW, sa kabilang banda ay naniniwala sa isang bagay na siya namang tinatanggihan ng mga 607 BCE Critics. Naniniwala kami na ang Bibliya ay ang kinasihan at sinang-ayunang salita ng Diyos,
  so we take the Bible's prophecies into account when calculating ancient chronology


  based sa contemporary english translation Daniel tells us, “Jerusalem will lie in ruins for seventy years.” -Daniel 9:2, Gayunpaman, ang mga 607 BCE Critics gaya ng nabanggit sa source mo, ang kanilang kronolohiya at pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari ay hindi sumasang-ayon sa Bibliya.

  Ang kanilang kronolohiya ay nagbibigay lamang ng 50 Years not 70 Years mula sa petsang 587 BCE when Jerusalem was supposed to be destroyed,, hanggang sa ang mga Hudyo ibinalik mula sa pagkakatapon noong 537 BCE.

  kaya kaming mga JW ay hindi tumatanggap ng sekular na kronolohiya kapag ito ay kumukontra sa kronolohiya ng Bibliya. Samakatuwid, ang pagbibilang paatras mula sa 537 BCE (taon na sinasabi ng Bibliya na ang mga Hudyo ibinalik sa Jerusalem mula sa pagkakatapon) para sa isang buong pitumpu't taon, ang tamng petsa ng taon ay 607 BCE. ang taon ng Jerusalem ay dapat nawasak. Ang kalkulasyon ng secular na mga historyador kasama na ang 607 BCE Critics na 587 BCE, ay may 20 years na diperansya at ito ay napakalaking pagkakamali sa kung ano ang sinasabi ng bibliya.

  Gaya ng na-ipost ko na, ipinakikita mula sa iba pang hula sa bibliya kung bakit mali ang 587 BCE at Tama ang 607 BCE

  Ipopost ko rin ang komento ng ilang bihasang istoryador at scholars na naniniwalang mali ang kalkulasyon ng mga nagsusulong sa 587 BCE .

  Kaya tulad ng sinabi ko sayo sa nauna kong post, hinde komo may source ka na historian na nagsasabing mali ang 607 BCE eh case closed na. May mga ilang historian at scholars din na nagsasabing mali ang 587 BCE at tama ang 607 BCE – At yan ay supported ng pinakamapagkakatiwalaan at maasahan sa kronolohiya - BIBLIYA


  Kayo ano ba interpretasyon nyo jan?
  Sinabi po ni jomari0218:
  Alam mo ba kung bakit kami hindi sumasang-ayon sa sekular sa historyador? Sapagkat ang kanilang kronolohiya ay base sa mga pangyayari na nakabatay sa kanilang interpretasyon ng ancient clay tablets, writings and inscriptions. Yan ang Pundasyon nila at jan nila iniintindi kung gaano kahaba naghahari ang bawat Hari ng bablinolya bago ito nasakop noong 539 BCE.

  Ang tanong ay consistent ba kayo? Saan n'yo naman nakuha ang petsang 539 BC na siyang "pivotal date" ng inyong kronolohiya? Ano ang pundasyon ng inyong saligang petsa? Hindi ba "ancient clay tablets, writings and inscriptions" din? Bakit sa kaso ng 587/6 BC ay tinatanggihan ninyo ang patotoo ng LIBO-LIBONG extrabiblical sources subalit sa kaso ng 539 BC ay tanggap-na-tanggap ninyo ang patotoo ng mga ito. Huwag mong sabihin na dahil sa Bibliya. May mababasa ba na word-for-word statement sa Bibliya na HINDI 587/6 BC bumagsak ang Jerusalem? Kung mayroon, saan talata?

  Aminin mo man o sa hindi, tinatanggihan ninyo ang 587/6 BC hindi dahil it contradicts any CLEAR statement of the Bible, kundi dahil kontra ito sa INTERPRETASYON n'yo ng ilang mga talata sa Bibliya. Hindi Bible at Secular History ang may conflict. Bible interpretation n'yo at ang Secular History ang talagang magkakontra.

  Ito pa ang statement mong napakadaling pabulaanan:

  Gaya ng na-ipost ko na, ipinakikita mula sa iba pang hula sa bibliya kung bakit mali ang 587 BCE at Tama ang 607 BCE

  Tingnan natin ang isang hula ng Bibliya:

  On the twenty-fourth day of the eleventh month, that is, the month She′bat, in the second year of Da·ri′us, the word of Jehovah occurred to Zech·a·ri′ah the son of Ber·e·chi′ah the son of Id′do the prophet, saying: 8 “I saw [in] the night, and, look! a man riding on a red horse, and he was standing still among the myrtle trees that were in the deep place; and behind him there were horses red, bright red, and white.”
  9 And so I said: “Who are these, my lord?”
  At that the angel who was speaking with me said to me: “I myself shall show you who these very ones are.”
  10 Then the man who was standing still among the myrtle trees answered and said: “These are the ones whom Jehovah has sent forth to walk about in the earth.” 11 And they proceeded to answer the angel of Jehovah who was standing among the myrtle trees and to say: “We have walked about in the earth, and, look! the whole earth is sitting still and having no disturbance.”
  12 So the angel of Jehovah answered and said: “O Jehovah of armies,
  how long will you yourself not show mercy to Jerusalem and to the cities of Judah, whom you have denounced these seventy years?” (Zechariah 1:7-12, NWT)

  Pansinin na sa up to the moment of speaking (= ika-2 taon ni Darius at pansinin na ang sinabi ng nagsasalita ay "THESE seventy years" at hindi "THOSE seventy years) ay 70 taon nang tinutuligsa ng Diyos ang Jerusalem at mga bayan ng Juda. Kailan ba ang ika-2 ni Darius?

  Tinatanggap ng mga Saksi ang sekular na kronolohiya para sa ika-2 ni Darius:

  "Tagpo sa Kasaysayan. Noong mga Pebrero 9, 519 B.C.E., narinig ng propetang si Zacarias ang mga salitang: “Ang buong lupa ay tahimik at walang kaligaligan.” (Zac 1:7, 11) Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay hindi isang sanhi ng kaligaligan para sa mga bansa, anupat sa paningin ng mga nagmamasid ay waring pinabayaan na ni Jehova ang lunsod."
  -Insight on the Scriptures, it-2 p. 1407-1408 sa ilalim ng paksang "Zacarias, Aklat ng"

  Kaya po ang ika-2 taon ni Darius ay 520/519 BC. Kung nagsimula po ang pagtuligsa noong 607 BC (= JW chronology), humigit-kumulang 90 taon na po ang nakararaan (607 - 519 = 88 years). Kung 587/6 BC (= secular chronology) po nagsimula ay humigit-kumulang 70 taon na ang nakararaan (587 - 519 = 68 years). Kayo na po ang humatol, alin ang petsa na mas kaayon ng Bibliya sa Zacarias 1:7-12?

  Kumuha pa tayo ng isa pang hula sa aklat pa rin ng Zacarias:

  "Furthermore, it came about that in the fourth year of Da·ri′us the king the word of Jehovah occurred to Zech·a·ri′ah, on the fourth [day] of the ninth month, [that is,] in Chis′lev. 2 And Beth′el proceeded to send Shar·e′zer and Re′gem-mel′ech and his men to soften the face of Jehovah, 3 saying to the priests who belonged to the house of Jehovah of armies, and to the prophets, even saying: “Shall I weep in the fifth month, practicing an abstinence, the way I have done these O how many years?”
  4 And the word of Jehovah of armies continued to occur to me, saying: 5 “Say to all the people of the land and to the priests,
  When YOU fasted and there was a wailing in the fifth [month] and in the seventh [month], and this for seventy years, did YOU really fast to me, even me?" (Zechariah 7:1-5)

  Pansinin po ninyo na up to the moment of speaking (= ika-4 na taon ni Darius) ay sinabing 70 taon nang nag-aayuno ang mga Judio. Kailan ba ang ika-4 na taon ni Darius?

  Ganito po ang sabi ng aklat na Insight sa parehong pahina na sinipi natin kanina:

  "Ang huling binanggit na petsa sa aklat ng Zacarias ay ang ikaapat na araw ng Kislev sa ikaapat na taon ng paghahari ni Dario (mga Disyembre 1, 518 B.C.E.). (7:1)"

  Anu nga ba ang ipinag-aayuno ng mga Judio? Ganito ang paliwanag ng isang aklat pa ng mga Saksi:

  "It was observed evidently on the tenth day of that month (Ab), in order to commemorate how on that day Nebuzaradan, the chief of Nebuchadnezzar's bodygurad, after two days of inspection, burned down the city of Jerusalem and its temple. (Jer. 52:12, 13; 2 Kings 25:8, 9)"
  -Paradise Restored to Mankind - by Theocracy!, p. 235

  Kaya po ang pag-aayuno ng mga Judio ay nagsimula nang mawasak ang Jerusalem at ang templo nito at tuloy-tuloy sa loob ng 70 years hanggang sa ika-4 na taon ni Darius (518/517 BC).

  Kung ang ika-4 na taon ni Darius ay 518/7 BC, Aling petsa po ang mas kaayon ng Bibliya: 607 BC o 587/6 BC?

  607 - 518/517 = 89 years

  587 - 518/517 = 69 years

  Kaya mali po ang sinasabi ni jomari0218 at ng kaniyang kapanalig na mas kaayon ng Bibliya ang petsang 607 BC. Kapag sinuri ng malaliman ang mga hula ng Bibliya na may kinalaman sa petsa ng pagbagsak ng Jerusalem, kaayon po ng Bibliya ang petsang 587/6 BC.

  Kaya hindi po talaga Bibliya at ang sekular na kasaysayan ang nagkakasalungatan. Ang talagang magkasalungat ay ang INTERPRETASYON sa Bibliya ng mga Saksi at ang sekular na kasaysayan.
  Last edited by christian_apologist; 09-15-2012 at 01:54 PM.

 6. #26
  with Spirit's Sword
  christian_apologist's Avatar

  Christian

  Joined: Jun 2012
  Location: Manila
  Posts: 112
  Jomari0218, In response sa bahagi ng iyong post #17 at #18:

  a.) 70 years of the nations servitude to Babylon, starting with Nebuchadnezzar
  If 70 years begin in Jehoiakim's 3rd year of rulership, servitude lasts 68 years, not 70. If servitude begins in 609 BCE (secular chronology) with the defeat of Assyria, Nebuchadnezzar is not King for another 2 years, but prophecies state nations serve him and not his father; once King, servitude lasts 68 years, not 70.

  b.) 70 years of the nations servitude to Nebuchadnezzar
  If 70 years begin in 607 BCE, servitude lasts the full 70 years. Nebuchadnezzar is King at start as prophecies stated.

  Ang ipinipilit mo ay na “70 years of the nations’ SERVITUDE “to Nebuchadnezzar” o “to Babylon” ran from 607 BC up to 537 BC, hindi ba?

  I am challenging you to answer these questions from my post #19 ko:

  a.) Paanong makakapaglingkod ang mga bansa kay Nabucodonosor nang 70 taon mula 607 BC - 537 BC di-umano, gayong ayon sa mga Saksi ay NAGTAPOS NA ang paghahari ni Nabucodonosor noong 582 BC?

  b.) Paanong makakapaglingkod pa sa kahit KANINONG haring Babilonyo for that matter ang mga bansa kung noong Oktubre, 539 BC napalipat na sa kamay ng mga haring Medo-Persiano ang pamamahala?

  Hihintayin namin ang sagot mo sa dalawang tanong na iyan. Salamat!

 7. #27
  Familiar (Sanay na)


  UB JW

  Joined: Sep 2012
  Location: QC Philippines
  Posts: 60
  "Bigyan po natin ng halimbawa si jomari0218 na ang pagsasalilsik ng kasaysayan at Bibliya ay dudurog sa kanilang mga argumento in favor of 607 BC. Pansinin po ninyo ang sinabi niya (na pihadong copy-paste lang niya):"


  Dudurug ba sa argumento namin? hahaha maghintay ka et epopost ko ang sagot ko jan... at tsaka inamin ko naman sa umpisa na quoted from my brothers ang ponost ko ha. at naiintindihan ko iyon eh ikaw nga hanggang ngayon hinde mo masabi kung ano stand nyo jan. kami lang ang ang nangahas na mag-interpret nyan at yun ay kaayon hinde lang ng cronology na siyang alas mo sa argumento mong ito based din yun sa events na hinula ni panginoong Jesus...


  Wait mo ipopost ko ang isang article. at Mas maliwanag masasagot mga hinanaing mo.

 8. #28
  Familiar (Sanay na)


  UB JW

  Joined: Sep 2012
  Location: QC Philippines
  Posts: 60
  Quote Originally Posted by christian_apologist View Post
  Jomari0218, In response sa bahagi ng iyong post #17 at #18:

  a.) 70 years of the nations servitude to Babylon, starting with Nebuchadnezzar
  If 70 years begin in Jehoiakim's 3rd year of rulership, servitude lasts 68 years, not 70. If servitude begins in 609 BCE (secular chronology) with the defeat of Assyria, Nebuchadnezzar is not King for another 2 years, but prophecies state nations serve him and not his father; once King, servitude lasts 68 years, not 70.

  b.) 70 years of the nations servitude to Nebuchadnezzar
  If 70 years begin in 607 BCE, servitude lasts the full 70 years. Nebuchadnezzar is King at start as prophecies stated.

  Ang ipinipilit mo ay na “70 years of the nations’ SERVITUDE “to Nebuchadnezzar” o “to Babylon” ran from 607 BC up to 537 BC, hindi ba?

  I am challenging you to answer these questions from my post #19 ko:

  a.) Paanong makakapaglingkod ang mga bansa kay Nabucodonosor nang 70 taon mula 607 BC - 537 BC di-umano, gayong ayon sa mga Saksi ay NAGTAPOS NA ang paghahari ni Nabucodonosor noong 582 BC?

  b.) Paanong makakapaglingkod pa sa kahit KANINONG haring Babilonyo for that matter ang mga bansa kung noong Oktubre, 539 BC napalipat na sa kamay ng mga haring Medo-Persiano ang pamamahala?

  Hihintayin namin ang sagot mo sa dalawang tanong na iyan. Salamat!

  1st part )

  Servitude to the King of Babylon for 70 years?

  Earlier dwe described how some interpret the prophecy of the 70-year desolation to mean 70 years of ‘servitude’ to the King of Babylon. Why? Because their secular chronology says Jerusalem was only desolated for 50 years. However, if they can strain out of the Bible the idea that Jerusalem was merely ‘serving’ Babylon for 70 years, then the city could still be inhabited for a further 20 years as their secular dates say. That way the 70-year prophecy is still fulfilled, but only Jehovah’s Witnesses are “proved” wrong.  Promoters of 587 fiercely argue that the Bible supports their view – that the “servitude” began 20 years before Jerusalem was destroyed. However, is that really what the Bible teaches?


  Interestingly, the Bible answers the question very clearly. When did the 70 years of servitude begin? Does it begin before Jerusalem is destroyed, as some claim, or was it only upon its destruction, as Jehovah’s Witnesses teach? Jeremiah chapter 25 says:


  “The word that occurred to Jeremiah
  concerning all the people of Judah in
  the fourth year of Jehoiakim the son
  of Josiah, the king of Judah, that is,
  the first year of Nebuchadrezzar the
  king of Babylon”  This isn't telling us when the servitude begins, but only when Jeremiah made the prophecy talking of the future. We will talk about that more later. He continues:


  “Here I am sending and I will take all the families of
  the north,” is the utterance of Jehovah, “even sending
  to Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant,
  and I will bring them against this land and against its
  inhabitants and against all these nations round about
  ;
  and I will devote them to destruction and make them
  an object of astonishment and something to whistle at
  and places devastated to time indefinite. And I will
  destroy out of them the sound of exultation and the
  sound of rejoicing, the voice of the bridegroom and the
  voice of the bride, the sound of the hand mill and the
  light of the lamp. And all this land must become a
  devastated place, an object of astonishment, and
  these nations will have to serve the king of Babylon
  seventy years.”


  Notice the land will become devastated, and then
  “these nations will have to serve the king of Babylon”
  for 70 years. The prophecy continues:


  “For this is what Jehovah the God of Israel said to me:
  “Take this cup of the wine of rage out of my hand,
  and you must make all the nations to whom I am sending
  you drink it. And they must drink and shake back and forth
  and act like crazed men because of the sword that I am
  sending among them.


  o Jeremiah is given a figurative “cup”, filled with Jehovah’s rage. Jeremiah must now make all the nations gulp down Jehovah’s displeasure.


  “And you must say to them, 'This is what Jehovah of armies,
  the God of Israel, has said: “Drink and get drunk and puke
  and fall so that you cannot get up because of the sword that
  I am sending among you.”'
  And it must occur that in case they
  refuse to take the cup out of your hand to drink, you must also
  say to them, 'This is what Jehovah of armies has said: “You will drink without fail.”


  Yes, the nations certainly will drink Jehovah’s rage. They have no choice. After all, if his own people going to drink of it, the nations certainly will. However, when will he make his own people drink of this cup? Jehovah makes it quite clear when, saying:

  “For, look! it is upon the city upon which my name is called
  that I am starting off in bringing calamity, and should you
  yourselves in any way go free of punishment?
  You will not
  go free of punishment, for there is a sword that I am calling
  against all the inhabitants of the earth,' is the utterance of
  Jehovah of armies.””


  The answer to our original question, 'Does the servitude begin when Jerusalem is destroyed?' has been right here all along – in the very same chapter where the 70 years of servitude is mentioned. After stating that Judah will become a devastated land, and that the nations will serve Babylon for 70 years, did you notice that the starting point of the 70 years is directly pinpointed?

  Jehovah is “starting off” with “the city [upon] which my name is called”, that city, of course, being Jerusalem. Only when that city meets calamity will the 70 years for all the nations begin. It does not say the calamity starts upon the countryside of Judah, as some claim. Nor does not say it begins with a mere exile. It starts off in the city of Jerusalem, and it is “a sword that I am sending among you.”

  The calamity of Jerusalem is the “starting” point, and from that point onward the nations will not remain “free of punishment”. For sure, “Jerusalem” will drink the cup first, but all the other nations must drink the cup and serve the King of Babylon too. Can it get any clearer than this?


  What does this mean? It means 587 cannot be the date of Jerusalem’s destruction. As you know, 587 to 537 is only 50 years. On the other hand, 607 to 537 is exactly 70 years.

 9. #29
  Familiar (Sanay na)


  UB JW

  Joined: Sep 2012
  Location: QC Philippines
  Posts: 60
  2nd Part)

  Appreciating the full meaning of the servitude

  Surely, though, all of the nations were not conquered at the same time as Jerusalem. For example, Egypt was conquered twenty-one years later. So in what way would “all these nations” serve Babylon for 70 years? Surely in Egypt’s case it is less? And wouldn't it be a different length of time for other nations?

  additionally, Jeremiah 25:26 says that “all the kings of the north who are near and far away, one after the other, and all other kingdoms of the earth that are on the surface of the ground” will similarly drink Jah’s cup and serve Babylon. Obviously, Babylon did not conquer “all the kingdoms of the earth that are on the surface of the ground” and then make them serve Babylon for the next seven decades – and certainly not in the same year they conquered Jerusalem! So could the servitude mentioned in the verse, “these nations will have to serve the king of Babylon seventy years, possibly mean?


  Isaiah 14:12-14 tells us. Speaking of Babylon in a figurative sense, it says:

  “O how you have fallen from heaven, you shining one,
  son of the dawn! How you have been cut down to the
  earth, you who were disabling the nations! As for you,
  you have said in your heart, ‘To the heavens I shall go up.
  Above the stars of God I shall lift up my throne, and I shall
  sit down upon the mountain of meeting, in the remotest
  parts of the north. I shall go up above the high places of the
  clouds; I shall make myself resemble the Most High.
  ’”

  The servitude began – not when Babylon conquers every kingdom on earth – but when Babylon puts itself above the stars of God, and when it makes itself “resemble the Most High”. This happened when she destroyed Jerusalem and its temple. All the nations serving Babylon is clearly symbolic. When Babylon destroyed Jerusalem and took the remaining Jews into exile, there was no longer a King sitting on Jehovah’s throne. Babylon had, in effect, been permitted to usurp Jehovah’s position as rightful sovereign. Thus Babylon appeared to be in control of all the nations – even controlling God’s people


  607 allows only 68 years too?

  You may realize that 607 to 539 is only 68 years, not 70. This is true. However, the nations and the Jews continued to serve the King of Babylon for two more years. How? Cyrus was now the King of Babylon, and it was not until he released the Jewish exiles that the 70 years of servitude ended, as the King of Babylon was no longer in control of the Jews and placing himself equal to the Most High.


  Letting the Bible Answer
  Consider how the Bible answers the following questions.
  When was the prophecy of the 70 years made?


  Jeremiah 25:1: The word that occurred to Jeremiah concerning all
  the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah,
  the king of Judah, that is, the first year of Nebuchadrezzar the king of Babylon  Has Babylon already conquered the Judah and the nations and brought them under their servitude?

  25:9: “...here I am sending [in the future] and I will take [future] all the families of the north,” is the utterance of Jehovah, “even sending to Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and I will bring [future] them against this land and against its inhabitants and against all these nations round about; and I will devote [future] them to destruction and make them an object of astonishment and something to whistle at and places devastated to time indefinite.”


  What two events would begin at the same time?  25:11: “And all this land
  [Judah, including its capital] must become a
  devastated place
  , an object of astonishment,
  and these nations will have to serve the king of Babylon seventy years.”


  What does the devastation mean?
  25:10: “And I will destroy out of them the sound of exultation and
  the sound of rejoicing, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the hand mill and the light of the lamp.”

  Everyday things such as getting married, grounding grain in a hand mill, laughing, and lighting lamps were to cease in Jerusalem. Clearly this could not mean Jerusalem continues to be inhabited for 20 years during the servitude!

  What is the cup that every nation will drink?
  25:15: “For this is what Jehovah the God of Israel said to me: "Take this cup of the wine of rage out of my hand, and you must make all the nations to whom I am sending you drink it. And they must drink and shake back and forth and act like crazed men because of the sword that I am sending among them.  Have they began drinking it at the time of this prophecy?
  e
  25:15, 16: “...and you must make [future] all the nations to whom I am sending you drink it. And they must drink

  Who drinks the cup first, and what does it mean for them?
  25:17,18: “And I proceeded to take the cup out of the
  hand of Jehovah and to make all the nations drink to whom Jehovah had sent
  me: namely, Jerusalem and the cities of Judah and her kings, her princes, to
  make them a devastated place, an object of astonishment, something to whistle
  at and a malediction, just as at this day”.


  Who will drink the cup after Judah?
  25:19-26: “Pharaoh the king of Egypt ... the kings of the land of Uz ...
  Philistines and Ashkelon and Gaza and Ekron and the remnant of Ashdod;
  Edom and Moab and the sons of Ammon; and all the kings of Tyre and all
  the kings of Sidon and the kings of the island that is in the region of the
  sea; and Dedan and Tema and Buz the kings of the Arabs and all the king
  s of Zimri and all the kings of Elam and all the kings of the Medes; and all
  the kings of the north who are near and far away, one after the other, and
  all the other kingdoms of the earth that are on the surface of the ground;
  and the king of Sheshach himself will drink after them [Judah, and the others].”


  Again, what is the starting point of the 70 years of servitude and the cup drinking?

  25:28: “Jehovah of armies has said: “You [all the nations] will drink without fail. For, look! it is upon the city upon which my name is called that I am starting off in bringing calamity, and should you yourselves in any way go free of punishment? You will not go free of punishment, for there is a sword that I am calling against all the inhabitants of the earth,” is the utterance of Jehovah of armies.”

  Clearly, Jehovah is “starting off” in bringing the calamity upon the city “upon which my name is called”. Jerusalem must be destroyed first. Then, “these nations will have to serve the king of Babylon seventy years”.

  cont..

 10. #30
  שלוה Heb 10:29
  jeproks21's Avatar

  Christian

  Joined: Jul 2011
  Location: Laguna
  Posts: 3,529
  Sana naman Christian Apologist yung inilalabas mong mga kalkulasyon sa timeline mo ay tutugma doon sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 24:15, marami na akong nabasa sa pagbibigay ng timeline dyan pero hindi consistent sa isa't-isa kapag pinagbatayan ay ang buong biblia. Kasama ba dyan ang nangyari noong 70 AD, pakibigay nga ang timeline kasama ang nangyari noong 70 AD.
  Blog

  He that believes on him is not condemned: but he that believes not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:18


  INTERPRETATION VS REVELATION

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •